Binhe

Over de kunstenaar

Zyanya Keizer

Website Instagram

Over de tentoonstelling

Binhe is the Zapotec word for seed and Binhe is a project that explores the complexity of navigating Cultural appropriation within Fashion.

The project focuses on creating a couture collection together with Dutch designers and various partners in Mexico.
Arnhem designers Zyanya Keizer, Liesbeth Sterkenburg and Luc Aarts have collaborated with Mexican artisans, cooperatives, social enterprises and/or local designer brands to create a specially crafted garments and accessories.

Each piece is created with a particular traditional technique and material, like palm basketry, Wixarika bead weaving, back strap loom weaving, and the use of natural elements such as seeds and clay.

As part of the design process, the team looks at how these traditional methods and materials can serve as a source of inspiration for contemporary design without resorting to cultural appropriation.
The research objective is to develop an appropriate design methodology in partnership with artisans, who add enormous value to the design process. It’s about co-sharing the richness of knowledge and culture.

Binhe betekent zaad in het Zapoteeks. Zapoteken zijn de originele bewoners van Mexico.

Binhe is een project dat de complexiteit van de route en herkomst van culturele toeeigening binnen mode onderzoekt.

Het project is gericht op het creëren van een Couture-collectie met Nederlandse ontwerpers is samenwerking met verschillende partners en makers uit Mexico.

De Arnhemse ontwerpers Zyanya Keizer, Liesbeth Sterkenburg en Luc Aarts hebben samengewerkt met Mexicaanse ambachtslieden, coöperaties, sociale ondernemingen en/of lokale designermerken om speciaal vervaardigde kledingstukken en accessoires te creëren.

Elk stuk is gemaakt met een bepaalde traditionele techniek en materiaal, zoals palmmandenwerk, het weven van Wixarika-kralen, het weven van kledingstukken en het gebruiken en toepassen van natuurlijke elementen zoals zaden en klei.

Als onderdeel van het ontwerpproces onderzoekt het team hoe deze traditionele methoden en materialen als inspiratiebron kunnen dienen voor hedendaags design zonder gebruik te maken van culturele toeeigening.
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een passende en toepasbare ontwerpmethode in samenwerking met ambachtslieden, die een enorme waarde toevoegen aan het ontwerpproces. Het gaat om het samen delen van de rijkdom aan kennis en cultuur.

Lees meer
Lees minder

Foto's en video's