Reading my panties

Over de kunstenaar

Lu Lin

Lu Lin is an artistic researcher and practitioner in the intercultural context. Lu graduated from ArtEZ (NL) with a Master’s in Critical Fashion Practices and holds a Bachelor’s degree in Fashion Design from China Academy of Arts(CN). Based on her experience of interacting with textiles and clothing, she utilises textiles as an alternative narrative language and germinates its strength of softness and collectiveness.

As a researcher in the field, she aims to formulate the composition of safe spaces and contextualise complicity from within drawing on intersectionality and feminism. Her works are driven by social alienations in the era of fluidity, showcasing how the segments of everyday life take shape identities. In order to keep a close connection with the people, she integrates participatory approaches into pedagogical scenarios and interdisciplinary media for creating a more engaging and thoughtful society and constituting possible interdependence within marginalised communities.

Lu Lin is een artistiek onderzoeker en kunstenaar en werkt binnen een interculturele context.
Lu is afgestudeerd aan ArtEZ met een master Critical Fashion Practices en is bachelor in Fashion Design van  de China Academy of Arts.
Op basis van haar ervaring met de interactie met textiel en kleding, gebruikt ze textiel als een alternatieve verhalende taal en ontkiemt de kracht van zachtheid en collectiviteit.

Als onderzoeker wil ze de compositie van veilige ruimtes formuleren en medeplichtigheid van binnenuit contextualiseren op basis van intersectionaliteit en feminisme.
Haar werken worden gedreven door sociale vervreemding en laten zien hoe de alledaagse dingen en handelingen identiteiten vormgeven.
Om een ​​nauwe band met de mensen te behouden, integreert ze participatieve benaderingen en interdisciplinaire media om een ​​meer betrokken en doordachte samenleving te creëren en autonomie en onafhankelijkheid binnen gemarginaliseerde gemeenschappen te creëren.


Website Instagram

Over de tentoonstelling

With her installation, Lu Lin examines the value of women’s underwear and the shame and stories that come with it. The installation is called ‘Reading my panties’ and shows an enlarged ladies’ underpants and various underpants on a normal scale. These pull-on knickers feature stories from women from diverse backgrounds and can be worn.

Lu Lin wants to organize a reading club for women and the queer community during FDFA’22. If you want to participate, send an email to programma@rozet.nl

Lu Lin gaat met haar installatie in op de waarde van vrouwen ondergoed en de schaamte en verhalen die daarbij komen. De installatie heet ‘Reading my panties’ en toont een uitvergrote dames onderbroek en diverse onderbroeken op normale schaal.

Deze onderbroeken kunnen worden aangetrokken en zijn voorzien van verhalen van vrouwen met diverse achtergronden.

Lu Lin wil tijdens FDFA’22 een leesclub organiseren voor vrouwen en queergemeenschap. Wil je hieraan deelnemen, stuur dan een mail naar programma@rozet.nl

Lees meer
Lees minder

Luisteren


Foto's en video's